կարճ լուրեր

Վարչութիւն

Միութեանս 18-րդ պատգամաւորական Ժողովը իր վերջին նիստին, որը կայացաւ 2017 թւականի  փետրւարի 17-ին ընտրեց 24-րդ նստաշրջանի Վարչութեան անձնակազմը:srb 1

Վարչութիւնս իր անդրանիկ նիստում կայացած 2017 թւականի փետրւարի 19-ին ընտրեց Վարչութեան դիւանը և կատարեց պարտականութիւնների բաժանում ըստ հետեւեալի՝

Ընկ. Արին Միրզայեան Նախագահ
Ընկ. Մասիս Ֆալահ Փոխնախագահ
Ընկ. Իւետ Մատթէոսեան Քարտուղար և Երէցների բաժ.-ի կապ
Ընկ. Արգին Մատթէոսեան Նիւթականի պատասխանատու և Արւեստից բաժ.-ի կապ
Ընկ. Յասմիկ Աբրահամեան Կանանց բաժ.-ի կապ
Ընկ. Մասիս Աբրահամեան Սկաուտական բաժ.-ի կապ
Ընկ. Սաթօ Ղազարեան Ուսանողական բաժ.-ի կապ
Ընկ. Գևիկ Մարութեան Մարզական բաժ.-ի կապ
Ընկ. Արմոնդ Թահմազեան Նայիրի սրահի կապ

 

Միութեանս 17-րդ պատգամաւորական Ժողովը իր վերջին նիստին, որը կայացաւ 2015 թւականի մարտի 12-ին ընտրեց 23-րդ նստաշրջանի Վարչութեան անձնակազմը:

20150512_141631

Վարչութիւնս իր անդրանիկ նիստում կայացած 2015 թւականի մարտի 16-ին ընտրեց Վարչութեան դիւանը և կատարեց պարտականութիւնների բաժանում ըստ հետեւեալի՝

Ընկ. Արա Մկրտչեան Նախագահ
Ընկ. Գէորգ Իսրայէլեան Փոխնախագահ  և Ուսանողական  բաժ.-ի կապ
Ընկ. Մառիթա Աղաջանեան Քարտուղար
Ընկ. Նարբէ Աբուլեան Նիւթականի պատասխանատու
Ընկ. Վիգէն Մակարեան Երէցների բաժ.-ի կապ
Ընկ. Յասմիկ Աբրահամեան Կանանց բաժ.-ի կապ
Ընկ. Հարմիկ Աբդալեան Սկաուտական բաժ.-ի կապ
Ընկ. Զորիկ Շահբազեան Արւեստից բաժ.-ի կապ
Ընկ. Ռոբերտ Նազարեան Մարզական բաժ.-ի կապ

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————-

2013-ից 2015

Միութեանս 15-րդ պատգամաւորական Ժողովը իր վերջին նիստին, որը կայացաւ 2013 թւականի ապրիլի 26-ին ընտրեց 22-րդ նստաշրջանի Վարչութեան անձնակազմը:

VarchutyanKazm

Վարչութիւնս իր անդրանիկ նիստում կայացած 2013 թւականի մայիսի 1-ին ընտրեց Վարչութեան դիւանը և կատարեց պարտականութիւնների բաժանումն ըստ հետեւեալի՝

Ընկ. Սարօ Մկրտչեան                  Ատենապետ և Երէցների բաժ.-ի կապ
Ընկ. Ռուբինա Մարկոսեան        Փոխատենապետ և Կանանց բաժ.-ի կապ
Ընկ. Գէորգ Իսրայէլեան               Ատենադպիր
Ընկ. Արա Մկրտչեան                    Նիւթականի պատասխանատու
Ընկ. Հարմիկ Աբդալեան              Սկաուտական բաժ.-ի կապ
Ընկ. Արմոնդ Մովսիսեան            Արւեստից բաժ.-ի կապ
Ընկ. Մասիս Ֆալահեան              Մարզական բաժ.-ի կապ
Ընկ. Նարբէ Աբուլեան                   Ուսանողական բաժ.-ի կապ
Ընկ. Արգին Մատթէոսեան          Նայիրի սրահի կապ